Plastic Free Laos

New Food Packaging Plant to Hire 600 Employees

A new eco-friendly food packing company will open a facility in Martinsburg, WV, bringing 600 jobs to the area, said WV Governor Jim Justice at the West Virginia Chamber of Commerce Summit.

Fame for Changes ອິດທິພົນຂອງຄົນດັງ ທີ່ໃຊ້ສື່ສຽງໃນການເຮັດເພື່ອໂລກ

Jackson Wang fishing plastic from the river

ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ມີການແຊພາບກິດຈະກຳການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຂອງສິລະປິນຊາວຈີນທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກ ກໍຄື ແຈັກສັນ ຫວັງ (Jackson Wang) ເຊິ່ງກໍເປັນສິລະປິນ K-Pop ໃນວົງ GOT7 ທີ່ມີຜູ້ຕິດຕາມຫຼາຍລ້ານຄົນໃນຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກ. ສິລະປິນຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການລົງເກັບຂີ້ເຫຍື້ອໃນຮ່ອງແຫ່ງໜຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງບາງກອກ, ປະເທດໄທ, ຮ່ວມກັບເຈົ້າຄອງນະຄອນບາງກອກ (ຜູ້ວ່າລາຊະການ). ພາບດັ່ງກ່າວສ້າງກະແສເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນທົ່ວໄປເວົ້າເຖິງການກະທໍາເພື່ອສັງຄົມຂອງສິລະປິນດັ່ງກ່າວໃນວົງກວ້າງ.

ນັກຊີວະວິທະຍາຄົນທຳອິດທີ່ຄົ້ນພົບໄມໂຄຣປລາສຕິກໃນທະເລ ຈາກບໍ່ມີໃຜສົນໃຈ ຈົນຕໍ່ສູ້ໃຫ້ວົງການວິທະຍາສາດຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຂີ້ເຫຍື້ອປລາສຕິກ

ທ່ານ ເອັດເວີດ ຄາເພນເຕີ (Edward Carpenter), ເປັນນັກຊີວະວິທະຍາຄົນທຳອິດ ທີ່ຄົ້ນພົບຂີ້ເຫຍື້ອໄມໂຄຣປລາສຕິກ, ໂດຍປລາສຕິກທີ່ລາວພົບ ມີປະລິມານສູງເຖິງ 3,500 ຊິ້ນສ່ວນ ຕໍ່ທະເລໜຶ່ງຕາລາງກິໂລແມັດ. ຂີ້ເຫຍື້ອປລາສຕິກບາງອັນ ມີຂະໜາດນ້ອຍປະມານ 5-6 ມິນລີແມັດ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນຂີ້ເຫຍື້ອຈາກອຸດສາຫະກຳ ທີ່ຜ່ານການບົດໃຫ້ກາຍເປັນເມັດປລາສຕິກຂະໜາດນ້ອຍ.